Tehotenské fotenie

Balík A 90€

-10 retušovaných fotografií

- tlač 10 fotiek v rozmere 10x15 cm alebo potlačené DVD s fotkami (voliteľné)

Balík B 120€

15 retušovaných fotografií

- tlač 15 fotiek v rozmere 10x15 cm alebo potlačené DVD s fotkami (voliteľné)

Balík C  170€

25 retušovaných fotografií

- tlač 25 fotiek v rozmere 10x15 cm alebo potlačené DVD s fotkami (voliteľné)

Cenník je platný od 01.01.2020.

Tlač fotiek  je zahrnutá v cene len v napísanom rozsahu, v prípade záujmu o ďalšiu tlač sa táto účtuje individuálne.

Originály fotiek ani neupravené fotky klientom neodovzdávame.

Detaily budú dohodnuté v zmluve medzi klientom a fotografom.

Všetky ceny sú vrámci DPH.

Pri cestovaní mimo Trnavy si účtujeme cestovné náklady vo výške 0,25€/km, príp. podľa dohody.

Výsledné fotografie použité na úpravu vyberá výhradne dodávateľ.