Tehotenské fotenie

Balík A 90€

-10 retušovaných fotografií

- tlač 10 fotiek v rozmere 10x15 cm alebo potlačené DVD s fotkami (voliteľné)

Balík B 120€

15 retušovaných fotografií

- tlač 15 fotiek v rozmere 10x15 cm alebo potlačené DVD s fotkami (voliteľné)

Balík C  170€

25 retušovaných fotografií

- tlač 25 fotiek v rozmere 10x15 cm alebo potlačené DVD s fotkami (voliteľné)

Cenník je platný od 01.01.2020.

Tlač fotiek  je zahrnutá v cene len v napísanom rozsahu, v prípade záujmu o ďalšiu tlač sa táto účtuje individuálne.

Originály fotiek ani neupravené fotky klientom neodovzdávame.

Detaily budú dohodnuté v zmluve medzi klientom a fotografom.

Všetky ceny sú vrámci DPH.

Pri cestovaní mimo Trnavy si účtujeme cestovné náklady vo výške 0,25€/km, príp. podľa dohody.

Výsledné fotografie použité na úpravu vyberá výhradne dodávateľ.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google Places Icon

Všetky práva vyhradené. Autorom a výlučným vlastníkom všetkých fotografií na webovej stránke, Facebookovom profile, Instagramovom profile či inej sieti uvedenej na tejto webovej stránke je spoločnosť MiMa Group s.r.o. a jej konatelia.

Zákazníci objednaním služieb súhlasia so všetkými podmienkami a uvedomujú si, že výsledná tvorba a úprava je subjektívnou duševnou tvorbou fotografa ako umelca a sú oboznámení s referenčnou tvorbou z webových stránok spoločnosti.

V prípade použitia fotografií bez zmluvného súhlasu spoločnosti MiMa Group s.r.o.  na komerčné či iné príbuzné účely bude toto konanie vyhodnotené ako narušenie autorských práv majiteľa a z toho vyvodené právne dôsledky podľa autorského zákona Slovenskej Republiky.

© 2018-2020 MiMa Group s.r.o.  &  KreaTTif Atelier Trnava