top of page

Aerial Silk všetky úrovne

Otvorená hodina aerial silk, učíme sa vždy iné prvky a spájame do krátkej zostavy

  • 1 hour
  • 8 eur
  • Coburgova

Upcoming Sessions


Contact Details

  • Coburgova 82, Trnava, Slovakia

    +421 910688588

    flyhightrnava@gmail.com


bottom of page